Wuhan Jin Jiang International Hotel

Tel.: 027-85786888

Address: No. 707, Jianshe Avenue, Jiang'an District