Shangri-La Wuhan

Tel.: 027-85806868

Address: No. 700, Jianshe Avenue, Jiang'an District