Cinemas

 (1) Wuhan Cinema
 
Tel: 027-85484551
 
Add: No. 153, Taipei Road, Jiang'an District\
 
 (2) Wuhan Wanda International Cinema
 
Jianghan Road Branch
 
Tel: 027-82853277, 82853677
 
Lingjiaohu Branch
 
Tel: 027-85873677


 (3) Smile Wuhan Insun Cine City
 
Tel: 027-82830373
 
Add: No.169 Yanjiang Road, Hankou District\
 
 (4)  Hengdian Movie and Television Cinecitta
 
Tel: 027-82797888
Add: Floor 7, Wangfujing Department Store, Jianghan Road
 
 (5) World Trade Huanyi Insun Cinema
 
Tel: 027-85448141
 
Add: Floor 8, World Trade Plaza
 
 (6) Wuhan CGV International Cinema
  
Tel: 027-82716621
  
Add: Building 11, Wuhan Tiandi
 
 (7) Jinyi International Cinema
 
Xudong Branch
 
Tel: 027-68898561, 68898564
 
Wangjiawan Branch
 
Tel: 027-84459599
 
South Lake Branch
 
Tel: 027-88709396
 
 (8) Jianghan Global Film City
 
Tel: 027-88863743
Add: Simen Kou, Wuchang District (opposite Hubu Alley)
 
 (9) Hongshan Tianhe International Studios
 
Tel: 027-87882649
 
Add: No.4, Luoyu Road, Wuchang District
 
 (10) Hanyang Tianhe International Studios
 
Tel: 027 -84675900
 
Add: Floor 3, Wangjiawan 21 shopping and entertainment center, Hanyang
     District